CZ

Arrow ECS

 

Společnost Arrow ECS působí na trhu informačních technologií jako Value Addend Distributor a Channel Development Provider. Hlavním cílem společnosti je budovat v úzké spolupráci s producenty a obchodními partnery vysoce kvalitní distribuční kanál pro dodávky informačních systémů podniků a organizací. Klíčovým bodem této strategie je přitom všestranná podpora našich partnerů při jejich prosazování se u koncových zákazníků.

 

Kontakt

Arrow ECS, a.s.
Tvorkovských 5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
tel.: +420 597 488 811
 
Arrow ECS, a.s.
Nagano Park
U Nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 266 109 211

 

Od dodávky produktů ke kompetencím

Jako distributor s přidanou hodnotou se nezaměřujeme pouze na dodávky produktů, ale zákazníkům poskytujeme komplexní a kvalifikovaný přístup k jejich požadavkům ve čtyřech základních oblastech:

  • Datová centra (servery, systémy pro ukládání dat - storages, virtualizace, vysoká dostupnost řešení, archivace a zálohování)
  • Přístup k aplikacím (akcelerace aplikací, WAN optimalizace, virtualizace aplikací, virtualizace desktopů, bezpečnost aplikací)
  • Zabezpečení IT (zabezpečení koncových bodů, internetová bezpečnost, log and compliance management, Network Access Control)
  • Networking (switching, routing)

V každé této oblasti disponujeme znalostmi a kompetencemi našich specialistů.

Produkty a technologie

Produktová nabídka společnosti Arrow ECS pokrývá nejdůležitější oblasti nasazení IT v podnicích a umožňuje tak zákazníkům řešit jejich potřeby v celém komplexu.

Našimi hlavními partnery jsou společnosti  Blue Coat, Citrix, F5 Networks, Check Point, IBM,  Juniper Networks,  McAfee, NetApp, Oracle, RSA Security, SMS Passcode, Symantec, Trend Micro, Tufin, Veeam, VMware a mnoho dalších.

Channel Management

Konvergence technologií a zvýšení konkurence na trhu mezi prodejci a dodavateli, vytvářejí poptávku po intenzivnější podpoře ze strany distributora. Naše společnost poskytuje svým partnerům podporu a služby prostřednictvím:

  • Rozvoje partnerské sítě
  • Rozvoje koncového trhu
  • Služeb

Rozvoj partnerské sítě

Poskytujeme komplexní podporu pro všechny naše partnery a rozvoj jejich podnikání. Vyhledáváme nové příležitosti, předáváme jim naše znalosti a zkušenosti ve formě seminářů, workshopů nebo individuálních setkáních.

Rozvoj koncového trhu

Naše znalost koncového trhu a partnerského kanálu nám umožňuje efektivně oslovovat potencionální zákazníky. Ve spolupráci s partnery a producenty připravujeme pro koncové zákazníky konference a problémově orientované semináře, na kterých je seznamujeme s výhodami a charakteristikou jednotlivých řešení.

Služby

Naším cílem je nabídnout partnerům nejen kvalitní a moderní technologie, ale také jim poskytnout zajímavé doprovodné služby, které dále zvyšují hodnotu naší vzájemné spolupráce:

  • Vzdělávání IT profesionálů: Jsme autorizovaným školicím střediskem pro produkty Citrix, EC Council, F5 Networks, Check Point, IBM, Juniper Networks, NetApp, Symantec, Trend Micro, Veeam a VMware. Dále nabízíme certifikované kurzy Blue Coat, Cisco, Microsoft, Oracle, RedHat a RSA.
  • Technické služby: Zakázkové instalace a konfigurace systémů, služby v oblasti bezpečnosti, služby v oblasti sítí, on-site asistence (vyhledání a odstranění příčiny nefunkčnosti zařízení přímo na místě instalace), konzultační služby a expertízy ve vybraných oblastech řešení.
  • Technická podpora: Technická podpora je poskytována pro všechny dodávané technologie našimi specialisty vyškolenými u výrobců.
  • Finanční služby: Nabídka finančních služeb zahrnuje kromě standardních plateb za zboží po dodání v dohodnuté lhůtě splatnosti rovněž možnost dohody individuálních podmínek prodloužené splatnosti faktur nebo pomoc partnerům s profinancováním rozsáhlejších projektů.
  • Další služby: Marketingová podpora formou seminářů, workshopů, konferencí a individuálních setkání.

Více informací na www.arrowecs.cz