CZ

Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti ICT

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program dalšího vzdělávání v oblasti ICT se zaměřením na možnosti využití cloudových ICT nástrojů na podporu firemních procesů.

Projekt je realizován díky podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR pod registračním číslem: CZ.1.07/3.2.08/04.0077.

Pilotní kurzy rok 2014

V následujících měsících se uskuteční sada vzdělávacích programů, která vznikla ve spolupráci Czech Cloud Cluster a Gradua-Cegos v rámci projektu "Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti ICT". Přihlásit se můžete zde.

Zobrazit více informací

Aktuální nabídka kurzů pro rok 2015

Vzdělávací kurzy jsou určeny pro všechny zájemce o oblast a problematiku Cloud Computingu a budou probíhat průběžně po celý rok 2015. Podrobnější informace a přihlašovací formulář najdete na internetovách stránkách společnosti Gradua-Cegos.

Kurzy vznikly v rámci projektu Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti ICT (registrační číslo: CZ.1.07/3.2.08/04.0077) - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zobrazit více informací

Účastníci získají nové znalosti a dovednosti, které jim umožní vyhodnotit stávající ekonomickou efektivitu stávajících procesů, analyzovat možnosti aplikace ICT nástrojů, připravit přechod na zvolené cloudové řešení a řídit celý proces změny. Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny, reflektuje trendy v oblasti ICT a využívá moderní didaktické metody zohledňující specifické potřeby cílové skupiny.

V projektu bude vytvořen komplexní vzdělávací program složený z 5 dílčích kurzů a e-learningového kurzu:

 • Cloudové řešení pro firemní procesy
 • Řízení změny
 • Řízení IT projektů
 • Praktická aplikace cloudového řešení v personálních procesech
 • Sociální sítě v HR
 • E-learning - Cloudové řešení pro firemní procesy

Pro jednotlivé kurzy vytvořeny metodiky, vyškoleni lektoři a proběhne jejich pilotní ověření ve spolupráci se zástupci cílové skupiny, kterou jsou manažeři firem v Jihočeském kraji.


PARTNEŘI PROJEKTU

Žadatel

 • Gradua-CEGOS s.r.o.

Partneři

 • Czech Cloud Cluster

CÍLOVÉ SKUPINY A PŘÍNOSY PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na problematiku ICT jako na nástroj podpory řízení firemních procesů. Firemní procesy mají dopad do celého prostředí firmy či do její významné části. Tato skutečnost může mít různé důsledky, zavádění a změny procesů jsou zpravidla:

 •  organizačně náročné - ať se jedná o nový proces či jeho změnu, je celý proces zavádění náročný na analýzu, vyhodnocení, přípravu, implementaci a vyhodnocení;
 • finančně významné - vzhledem k rozsahu změn, náročnosti jejich přípravy a následné implementace se jedná o významnou nákladovou/výdajovou zátěž firmy;
 • zdrojem rizika a problémů - firma by měla být schopna předem analyzovat všechna rizika a připravit si strategii jejich předcházení a řešení.

Z těchto důvodů je cílová skupina vymezena jako výkonný management firem:

 • tzv. decision-makeři - rozhodovači (majitelé, ředitelé)
 • opinion-makeři - ovlivňovači (členové vedení - funkční ředitelé)

Další cílovou skupinou jsou lektoři obou partnerů projektu (předpoklad 9 lektorů), kteří budou proškoleni a vytrénováni pro lektorování nově vytvořených kurzů.


HARMONOGRAM PROJEKTU

Zahájení projektu: 1. 1 2014

Ukončení projektu: 31. 12. 2014